AB Josef Wilunds historia

2018 firade AB Josef Wilund 100-års jubileum. AB Josef Wilund har haft sin bas i Borlänge under alla dessa år. Inte många i Borlänges närområde känner till AB Josef Wilund och dess verksamhet. Däremot är AB Josef Wilund välkänd i  nordens skräddar kretsar.

Josef Wilund som startade företaget 1918 var skräddare och såg behovet och möjligheten att sälja kvalitativa tyger och tillbehör till sina skräddarkollegor.

Företaget togs över av Josefs tre söner Ville, Sune och Bengt Wilund som drev verksamheten i många år. 1989 övertogs verksamheten av Roland och Margret Olsson som drev företaget vidare i samma anda. I november 2005 blev lagret tyvärr förstört av en stor brand från närliggande lokal men man kunde som tur var rädda kundregister och leverantörs register.

Maria Bengts och Helena Määttä som jobbat i företaget sedan 1999 insåg att AB Josef Wilund var ett så väl inarbetat företag att de år 2007 tog över AB Josef Wilund. De arbetade upp en ny lagerstatus för att driva företaget vidare i samma goda företagsanda som tidigare. 2016 ville Maria och Helena gå vidare mot nya utmaningar och sälja verksamheten. Eftersom de hade svårt att hitta en lämplig köpare stod de sommaren 2017 inför det faktum att de förmodligen måste avveckla företaget.

I augusti 2017 valde Åsa L Tigerstrand att ta över verksamheten. Främst för att hon inte såg någon annan lösning då materialen hon jobbar i som skräddare kommer från AB Josef Wilund. Åsa har som ambition och mål att verka för att AB Josef Wilund skall finnas kvar i sin fina kvalitativa anda. I en strävan att utveckla AB Josef Wilund och för att lättare kunna finnas tillhands för sina kunder har Åsa bland annat jobbat med att uppdatera denna hemsida.

AB Josef Wilund har även flytta till en ny lokal i Falun, med målet att därifrån ytterligare utveckla verksamheten och bevara kvaliteten i företagets produkter och dess fina kultur.

AB Josef Wilund har alltid arbetat för att få fram högst kvalitativa material till skräddare, folkdräktsskräddare, operahus och teatrar runt om i Norden. AB Josef Wilund har även arbetat fram rätt sorts färger för att motsvara de material som behövs till att tillverka folkdräkter och samekoltar idag och ser ett stort kulturarv i detta.